In 2022 verwijderde een team van professionele duikers 8 ton aan visnetten, vislood en ander marien zwerfvuil uit het gezonken scheepswrak SS Kilmore. Met deze opruimactie wil onze dienst Marien Milieu vissers en burgers aansporen om te vermijden dat afval in de zee terechtkomt. 
 
Deze interactieve zoekplaat over het opruimen van afval in en rond wrakken toont waarom de schoonmaak van scheepswrakken zo belangrijk is:

-       Dieren verstrikken in rondslingerend afval en zien het aan voor voedsel 
-       Plastic afval valt uit elkaar in microplastics dat in de voedselketen terechtkomt
+      De wrakken vormen een kunstmatig rif voor talloze dieren en bieden bescherming tegen vijanden 
+      Ze geven soorten de kans zich te herstellen en te verspreiden in de omgeving