Is er een wetgevend kader nodig voor draagvrouwschap?

Advies nr. 86 van 17 april 2023

In dit advies onderzoekt het Comité of het in het licht van de evolutie in kennis en de maatschappelijke ontwikkelingen relevant is een wettelijk kader voor de praktijk van het draagmoederschap te voorzien. In haar aanbevelingen wijst het Comité op de wenselijkheid om een wettelijk kader te ontwikkelen om de rechtszekerheid van de betrokkenen en de rechtvaardige toegang tot de praktijk te bevorderen.