Wat leert ons de pandemiecrisis over continuïteit van zorg, in het bijzonder over palliatieve en levenseindezorg?

Het Comité onderzoekt in dit advies van 27 maart 2023 de beschikbaarheid van medische zorg in woonzorgcentra (WZC) in de context van de COVID-19-pandemie, in het bijzonder comfortzorg en palliatieve zorg.

In het advies worden de verstoringen van de continuïteit van de zorg  voor de vier essentiële dimensies ervan besproken:
1.   de continuïteit van de zorg tussen woonzorgcentra en ziekenhuizen
       (zie advies nr. 78);
2.   de continuïteit op vlak van de zorgrelaties;
3.   de continuïteit van de zorgverlening;
4.   de continuïteit van de informatie.