RAG  (Risk Assessment Group)

De Risk Assessment Group (RAG) analyseert het risico voor de bevolking op basis van epidemiologische en wetenschappelijke gegevens.

De Risk Assessment Group bestaat uit:

  • artsen-epidemiologen van Sciensano, het voormalig Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid
  • de gezondheidsautoriteiten van de federale overheid en de deelstaten
  • experten met specifieke kennis over het gezondheidsrisico

Meer informatie over de RAG