De FOD VVVL lanceert een nieuwe overheidsopdracht.

De opdracht betreft een studie over de activiteiten, loopbaan en professionele ontwikkeling van verpleegkundigen.
 

  • De informatiesessie zal doorgaan op maandag 9 oktober 2023 om 14u. Deze informatiesessie zal elektronisch worden georganiseerd (via Teams).
  • Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen en uw vragen te versturen via elfriede.dewallef@health.fgov.be. Enkel de vragen die ten laatste op 5 oktober 2023 zijn toegekomen, zullen tijdens de informatiesessie worden beantwoord.
  • De offertes en de gevraagde aanvullende documenten moeten voor maandag 6 november 2023 om 11u00 in het bezit zijn van de aanbestedende overheid.
  • ​Lees de opdracht en de bijbehorende documenten