Derde Nationaal Actieplan Leefmilieu-Gezondheid (NEHAP3)


In augustus 2023 stelden de federale regering, de gemeenschappen en de gewesten een ontwerp van het derde Nationaal Actieplan Leefmilieu-Gezondheid (NEHAP3) voor. Dit plan focust tussen 2023 en 2029 op klimaatadaptatie en het verminderen van de schadelijke impact van chemische stoffen op de Belgische volksgezondheid en het leefmilieu.
 
In dit advies evalueert de Hoge Gezondheidsraad het voorgelegde plan en formuleert de Raad enkele algemene aanbevelingen om dit verder te verfijnen.