De campagne voor paramedische beroepen die de FOD Volksgezondheid lanceert, is een primeur! De bedoeling van deze campagne is om iedereen bewust te maken van het belang van paramedische beroepen. Met deze video’s:

  • leggen we uit wat paramedici doen en waarom de patiënt ze kan raadplegen

  • brengen we de relevantie en meerwaarde van paramedici onder de aandacht

  • bevorderen we het multidisciplinaire aspect van de patiëntenzorg

Bent u benieuwd? Bekijk de video’s en deel ze verder in uw netwerk. Via deze weg willen we de kennis over de waardevolle zorgprofessionals doen toenemen.

De paramedische beroepen zijn onvoldoende bekend bij het grote publiek en in de medische wereld. Daarom is de afdeling Zichtbaarheid van de paramedische beroepen opgericht bij de Federale Raad en de Technische Commissie voor de Paramedische Beroepen. Ze werkt aan een grotere zichtbaarheid en een betere herkenbaarheid van alle paramedische beroepen.
 

Video's

1. Ambulancier niet dringend patiëntenvervoer

Download de video Ambulancier niet dringend patiëntenvervoer

2. Audioloog en audicien

Download de video Audioloog en audicien

3. Diëtist

Download de video Diëtist

4. Ergotherapeut

Download de video Ergotherapeut

5. Farmaceutisch-technisch assistent

Download de video Farmaceutisch-technisch assistent

6. Logopedist

Download de video Logopedist

7. Medisch laboratorium technoloog

Download de video Medisch laboratorium technoloog

8. Mondhygiënist

Download de video Mondhygiënist

9. Orthopedisch technologen

Download de video Orthopedisch technologen

10. Orthoptist en optometrist

Download de video Orthoptist en optometrist

11. Podoloog

Download de video Podoloog

12. Technoloog medische beeldvorming
Download de video Technoloog medische beeldvormingDG Gezondheidszorg liet deze twaalf korte animatievideo’s maken in samenwerking met zijn partners, om elk paramedisch beroep voor te stellen.

De paramedische beroepen spelen een belangrijke rol in de gezondheidszorg. Deze erkende professionals verlenen zeer specifieke zorg in hun werkdomein. Ze kunnen handelingen zelfstandig of autonoom uitvoeren, maar het is vooral door samenwerking met artsen en andere gezondheidswerkers dat ze de toegang tot kwalitatieve zorg verhogen.