Adviesvraag nopens een ontwerp van Koninklijk Besluit tot vaststelling van de taal op het etiket en op het veiligheidsinformatieblad van stoffen en mengsels, en tot aanwijzing van het Nationaal Centrum ter Voorkoming en Behandeling van Intoxicaties als orgaan bedoeld in artikel 45 van Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CSS 8792)(novembre 2011) - uniquement disponible en néerlandais

Avis 8792 - AR étiquette

Français
PDF icon hgr_8792_kb_etiketten.pdf PDF document - 156.41 Ko

Advies 8792 - KB etiketten

Néerlandais
PDF icon hgr_8792_kb_etiketten.pdf PDF document - 156.41 Ko