Adviesvraag inzake een ontwerp van Koninklijk Besluit betreffende het Federale Reductieprogramma voor Pesticiden 2013-2017. (CSS 8906) (janvier 2013) - uniquement disponible en néerlandais