Adviesvraag 9115 nopens een ontwerp van KB tot vaststelling van de minimumeisen voor het aanbrengen van milieuboodschappen op bouwproducten en het oprichten van een federale databank voor milieuproductverklaringen (CSS 9115) (octobre 2013) - uniquement disponible en néerlandais

Avis 9115 - AR EPD

Français
PDF icon hgr_9115_kb_epd.pdf PDF document - 302.02 Ko

Advies 9115 - KB EPD

Néerlandais
PDF icon hgr_9115_kb_epd.pdf PDF document - 302.02 Ko