Ontwerp van Koninklijk Besluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 7 september 2012 tot vaststelling van de taal op het etiket en op het veiligheidsinformatieblad van stoffen en mengsels, en tot aanwijzing van het Nationaal Centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties als orgaan bedoeld in artikel 45 van Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CSS 9237) (octobre 2014) - uniquement disponible en néerlandais