Avis 8939 - Treinongeval Wetteren

Dringend advies ingevolge het treinongeval in Wetteren met betrekking tot blootstelling aan toxische stoffen (octobre 2013) (CSS 8939) (disponible uniquement en néerlandais)

Avis 9115 - AR EPD

Adviesvraag 9115 nopens een ontwerp van KB tot vaststelling van de minimumeisen voor het aanbrengen van milieuboodschappen op bouwproducten en het oprichten van een federale...

Avis 8925 - AR biociden

Adviesvraag voor een voorontwerp van koninklijk besluit betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden. (CSS 8925) (mai 2013) - uniquement disponible en...

Avis 8917 - AR défense

Adviesvraag inzake een ontwerp KB tot vaststelling van de voorwaarden van het indienen en behandelen van de vrijstelling op de REACH-, de biociden- en de CLP-verordening wanneer...

Avis 8906 - AR réduction des pesticides

Adviesvraag inzake een ontwerp van Koninklijk Besluit betreffende het Federale Reductieprogramma voor Pesticiden 2013-2017. (CSS 8906) (janvier 2013) - uniquement disponible en...