Advies betreffende de mogelijkheid om gezelschapsdieren toegang te verlenen tot verzorgingsinstellingen, en over de effecten ervan op de gezondheid van de patiënten (januari 2006) (HGR 8133) - addendum september 2018