Advies nr. 11 van 20 december 1999 van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek betreffende het wegnemen van organen en weefsels bij gezonde levende personen, met het oog op transplantatie