Advies nr. 24 van 13 oktober 2003 van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek betreffende de menselijke stamcellen en het therapeutisch kloneren