Advies nr. 49 van 20 april 2009 van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek over de toepassing van pre-implantatie genetische diagnose (PGD) ter opsporing van gezonde dragers van een mutatie voor een ernstige erfelijke aandoening waarvoor hun nakomelingen een verhoogd risico (kunnen) hebben