Voedingsaanbevelingen voor België - Partim I: vitaminen en sporenelementen (juni 2015) (HGR 9164 & 9174)


In dit advies inzake volksgezondheidsbeleid verstrekt de Hoge Gezondheidsraad een uitvoerige herziening van de voedingsaanbevelingen voor de Belgische bevolking betreffende vitaminen en sporenelementen.
Dit advies verstrekt ook informatie over zowel de verrijking van levensmiddelen als over de samenstelling van voedingssupplementen. Het advies is bestemd voor deskundigen in de gezondheidszorg, de autoriteiten bevoegd voor het voedingsbeleid, leerkrachten in het voedingsdomein, managers in de voedingsindustrie en de collectieve restauratiesector.