Advies betreffende de gemeenschappelijke kwaliteitsnormen voor medische hulpmiddelen vervaardigd met gebruikmaking van weefsels van dierlijke oorsprong bestemd voor toepassing op de mens (december 2014) (HGR 9162)

De Hoge Gezondheidsraad heeft – rekening houdend met het bestaand wettelijk kader - enkele gemeenschappelijke kwaliteitsnormen uitgevaardigd voor medische hulpmiddelen / implantaten vervaardigd met gebruikmaking van weefsels met dierlijke oorsprong en bestemd voor toepassing op de mens.