Om de patiënten en de beroepsbeoefenaars meer te informeren over de inhoud van de wet en over de ombudsdiensten “Rechten van de patiënt”, evenals over het partnerschap tussen de patiënt en de beroepsbeoefenaar, stelt de federale overheidsdienst hun de nieuwe brochure "Wet 'Rechten van de patiënt' - In een goede relatie weet je wat je aan mekaar hebt" ter beschikking.