Deze overeenkomst verduidelijkt de bevoegdheden en de taken inzake dierlijke bijproducten en afgeleide producten, rekening houdend met de verdeling van de bevoegdheden tussen de Federale Staat en de gewesten.