Pic_TBC

Position paper: Oproep tot coördinatie voor een beter tuberculosebeleid in België: beschrijving van bedreigingen en voorstel tot oplossingen (maart 2016) (HGR 9206)


In deze stellingname over het beleid inzake volksgezondheid verleent de Belgische Hoge Gezondheidsraad een deskundig oordeel over het uitroeiingsplan voor tuberculose voor de Belgische bevolking, met een bijzondere aandacht voor kwetsbare personen (daklozen, gedetineerden en migranten). Dit document heeft tot doel om specifieke aanbevelingen over de beste wetenschappelijke praktijken voor de uitroeiing van tuberculose in België (WGO 2050) te formuleren en deze ter beschikking te stellen van de overheden die bevoegd zijn voor Volksgezondheid, Sociale Zekerheid, Armoedebestrijding, Justitie en Vreemdelingenzaken, evenals verschillende administraties en Belgische instellingen die door tuberculose betroffen zijn.