Het Directoraat-generaal Leefmilieu heeft een methodologie ontwikkeld voor een zelftest die bedrijven kan helpen om emissies van primaire microplastics in het milieu te voorkomen. Deze methodologie werd omgezet in een handleiding (in engels) voor bedrijven. Met deze handleiding kunnen bedrijven hun gebruik van microplastic inventariseren en preventieve maatregelen nemen door ofwel alternatieve materialen te gebruiken of door het vrijkomen van microplastics in het milieu te verhinderen.

De handleiding bevat ook een lijst van sectoren waar de zelftest voor bedrijven relevant kan zijn, beschrijft welke soorten van microplastic in aanmerking komen voor de test, en geeft een methode aan om de emissie van microplastics in te schatten, dit laatste zowel tijdens de productie als bij gebruik van een eindproduct door de consument, en geeft enkele alternatieve materialen om microplastic te vervangen.