Menselijke blootstelling aan bijtende en/of corrosieve stoffen (zuren en basen) (november 2015) (HGR 9108) 

In dit wetenschappelijk beleidsadvies  geeft de Belgische Hoge Gezondheidsraad een overzicht van  producten die bijtende stoffen bevatten en die in België zijn toegelaten voor gebruik door de consument, alsook van de risico’s verbonden aan de blootstelling aan deze producten. Het rapport heeft tot doel om beschermingsmaatregelen voor de consumenten voor te stellen en verleent aanbevelingen voor de verschillende stadia van de keten die begint met de formulering van het product en eindigt met de monitoring ervan, met daartussen de regelgeving/commercialisering/toepassing en post-toepassing.