CSS-HGR pic 9193

Omgaan met conflict, conflictbeheersing en dwanginterventies in de geestelijke gezondheidszorg (Juni 2016) (HGR 9193)


In dit wetenschappelijk onderbouwd beleidsadvies formuleert de Hoge Gezondheidsraad aanbevelingen over het gebruik van dwanginterventies in de geestelijke gezondheidszorg.