De Belgian Nutrition Society, in samenwerking met de Hoge Gezondheidsraad en het WIV, hebben het genoegen u uit te nodigen op de wetenschapsdag rond voedingsaanbevelingen.

Datum: 10 februari 2017
Plaats: Koninklijke Bibliotheek, Kunstberg, 1000 Brussel
Uur: 9.30 - 16.30 u.
Thema: Dietary reference values: a tool for public health

Meer informatie is te vinden op http://www.belgiannutritionsociety.be .