Het gebruik van laagenergetische röntgentoestellen voor  therapeutische doeleinden (HGR 9349) (Maart 2017)

Het doel van dit wetenschappelijk advies van de HGR is om aanbevelingen te formuleren ten behoeve van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle over het gerechtvaardigd gebruik van  laagenergetische röntgentoestellen voor  therapeutische doeleinden.