Vaccinatie tegen infecties veroorzaakt door het humaan papillomavirus (HGR 9181) (Juli 2017) 

In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake volksgezondheid formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad aanbevelingen met betrekking tot de preventie van infecties met het humaan papillomavirus bij kinderen en adolescenten.