textile - textiel

Aanbevelingen inzake de behandeling van het textiel van zorginstellingen (februari 2018) (HGR 9444)
Herziening van de aanbevelingen inzake behandeling van het linnen van acute verzorgingsinstellingen (HGR 8075).


In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake volksgezondheid formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad aanbevelingen met betrekking tot de behandeling van het textiel van zorginstellingen. Dit advies heeft tot doel om specifieke aanbevelingen te formuleren ten behoeve van externe en interne wasserijen over de behandeling van het textiel vanaf het moment dat het op de diensten wordt opgehaald voor behandeling tot het moment dat het (aan de zorginstellingen) terug wordt geleverd.