avis advies 9373

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7


Dit advies heeft tot doel om specifieke aanbevelingen te formuleren ten behoeve van de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 alsook de bijbehorende uitvoeringsbesluiten van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.