Ontwerp van Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen voor wat betreft de fysische controle en betreffende Bel V


In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake volksgezondheid geeft de Belgische Hoge Gezondheidsraad een deskundig oordeel over een wijziging van een koninklijk besluit betreffende de bescherming van de gezondheid van de bevolking, van de werknemers en van het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen, en meer bepaald voor wat betreft de fysische controle en Bel V.