vaccin pneumo

Vaccinatie tegen pneumokokken / volwassenen (fiche) - niet meer actueel


Het doel van dit vaccinatiefiche is om een onafhankelijk advies te geven over het gebruik van pneumokokkenvaccins.
Het is gebaseerd op wetenschappelijke evidentie en de consensus van deskundigen over de klinische doeltreffendheid van de vaccins in kwestie.
Er is geen rekening gehouden met de kosteneffectiviteit van de vaccins, maar alleen met het maximaliseren van het effect op de gezondheid.

Persbericht
Pneumokokkenvaccinatie, een must voor onze ouderen?

Dit advies werd herzien in 2022.
De laatste versie vindt u hier.