Vaccinatiestrategie tegen Covid-19 in België


In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor beleidsmakers inzake volksgezondheid, formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad aanbevelingen met betrekking tot risicogroepen in het kader van vaccinatie tegen Covid-19 voor de Belgische bevolking.
 
Het doel van dit advies is om specifieke aanbevelingen te formuleren ten behoeve van de beleidsmakers over risicogroepen en prioritaire doelgroepen, alsook een raming te maken van het aantal vaccins dat nodig zal zijn indien een vaccin tegen Covid-19 beschikbaar wordt.
 

Persbericht
De Hoge Gezondheidsraad en zijn partners leggen de basis voor een vaccinatiestrategie tegen COVID-19 in België