Myalgische Encefalomyelitis / Chronisch vermoeidheidssyndroom


In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor  beleidsmakers inzake volksgezondheid, formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad aanbevelingen voor de diagnose en behandeling van myalgische encefalomyelitis / chronisch vermoeidheidssyndroom.
 
Dit advies heeft bovendien tot doel om  specifieke aanbevelingen  te formuleren ten behoeve van zorgverleners over myalgische encefalomyelitis / chronisch vermoeidheidssyndroom.

Persbericht
Chronisch vermoeidheidssyndroom: handvaten voor een verbeterd zorgbeleid