Het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek organiseerde op woensdag 28 en donderdag 29 april 2021 zijn twaalfde tweejaarlijkse conferentie rond het thema « Autonomie her-dacht”. Ter gelegenheid daarvan werd eveneens het 25-jarig bestaan van het Comité gevierd.

Programma en thema - versie laptopversie gsm

Abstracts (Nederlands)