Aanbevelingen voor het prioriteren van subgroepen van patiënten jonger dan 65 jaar voor vaccinatie tegen SARS-CoV-2 (fase Ib)


In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor beleidsmakers inzake volksgezondheid, geeft de Belgische Hoge Gezondheidsraad prioriteiten aan voor de vaccinatie van risicopatiënten tegen COVID-19(Fase 1 b).Het doel van dit advies is om specifieke aanbevelingen te formuleren voor de Belgische Taskforce "Operationalisering van de vaccinatiestrategie COVID-19" en huisartsen over strategische COVID-19 vaccinatie in België.

Verdere informatie 
Advies 9618 - Bijlage 2 - Anafylaxie: Aanbevelingen voor het prioriteren van risicogroepen voor SARS-CoV-2 vaccinatie (Fase Ib)

(advies 9641) Prioriteiten voor vaccinatie tegen SARS-CoV-2 - Fasen Ib en II

Persbericht
Prioriteiten voor vaccinatie tegen COVID-19 bij personen jonger dan 65 jaar (fase 1b): goed gefundeerde, realistische en flexibele opties