Deze studie omvat de opmaak en invulling van een inventaris van als erfgoed erkende scheepswrakken die zich op de bodem van het Belgisch deel van de Noordzee bevinden. De inventaris bevat onder meer informatie over de staat van het wrak, maar ook welke fauna en flora je in en rond het wrak kunt aantreffen. Zeker dit laatste helpt mee te bepalen welke wrakken prioritair zijn om beheersmaatregelen door te voeren, zoals een verhoogde bescherming of het verwijderen van zwerfvuil.

Deze studie werd in opdracht van de dienst Marien Milieu in 2020 uitgevoerd door het Vlaams Instituut voor de Zee.

Meer info over cultureel erfgoed onder water en een interactieve kaart met de 55 erkende wrakken vind je op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer.