Groene en blauwe steden: natuur en menselijke gezondheid in een stedelijke omgeving


Dit wetenschappelijk advies geeft een synthese van de huidige kennis en het lopende Belgische onderzoek naar de verbanden tussen natuur en menselijke gezondheid, met als doel bij te dragen tot het bevorderen van gunstige interacties en schadelijke tot een minimum te beperken.
 
Het biedt beleidsmakers en andere maatschappelijke groeperingen aanbevelingen vanuit de geneeskunde, ruimtelijke ordening en ecologie.

Persbericht
Meer groen en blauw in de stad

Studiedag
Download het slidedeck hier en bekijk de integrale opname op ons YouTube-kanaal.
 

Afbeelding door Lina Kusaite (www.cocooncharacters.com).