Vaccinatie tegen COVID-19 voor personeel uit de gezondheidssector: 
Noodzaak voor verdere omkadering tot verplichting?


In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor  beleidsmakers inzake volksgezondheid, geeft de Belgische Hoge Gezondheidsraad aanbevelingen over verplichte vaccinatie tegen COVID-19 voor het personeel uit de gezondheidssector.