Seksueel risicogedrag en bloeddonatie van MSM - Update 2021


Seksueel risicogedrag door bloeddonoren kan de veiligheid van bloedcomponenten die worden bereid uit de donaties in kwestie aantasten. De Hoge Gezondheidsraad pleit voor een betere bewustmaking van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van diegenen die wensen te handelen naar hun gevoelens van empathie en altruïsme door bloed te geven.

Het huidige advies is een update van advies 9291 uit 2016. Dit advies beschrijft de overwegingen en aanbevelingen rond seksueel risicogedrag van mannen die seksuele contacten hebben met mannen (MSM) in de context van bloedgiften.

Naar aanleiding van enkele misvattingen die circuleren in de media en in politieke kringen heeft de Hoge Gezondheidsraad op 10 juni 2022 een verduidelijking online geplaatst. U vindt de aanvullingen op het advies hier