Verrijking met vitamine A en D van margarines, minarines, smeerbare vetten en bereidingsvetten


In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor  beleidsmakers inzake volksgezondheid, geeft  de Belgische Hoge Gezondheidsraad een deskundig oordeel over de verrijking van voedingsvetten met vitamine A en D.