COVID-19 vaccinatie: herfst-/winterseizoen 2022–2023 (met bijlage)


In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor  beleidsmakers inzake volksgezondheid, formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad aanbevelingen over de vaccinatie tegen COVID-19 van de Belgische bevolking tijdens het herfst-/winterseizoen 2022-2023.

Conclusies en aanbevelingen die op 16 juni 2022 door de leden van de NITAG zijn goedgekeurd.
Goedkeuring van deze volledige versie van het advies door de NITAG op 30 juni 2022.

Op 14/02/2023 heeft de Hoge Gezondheidsraad een officiële reactie van de NITAG aan de Taskforce Vaccinatie COVID-19 verzonden, naar aanleiding van vragen over de noodzaak van een aanvullende COVID-19 booster in 2023 aangepast aan variant Omicron BA.4-5 voor 85-plussers en immuungecompromitteerden. Omdat de wetenschappelijke aanbevelingen niet veranderd zijn ten opzichte van het laatste boosteradvies 9721, is de adviesbrief simpelweg als bijlage aan het basisadvies toegevoegd.