Beschikbaar stellen van naloxon aan opioïdengebruikers 


In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor  beleidsmakers inzake volksgezondheid, formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad aanbevelingen met betrekking tot het beschikbaar stellen van naloxon aan opioïdengebruikers in België.