In deze publicatie blikt Medex terug op de ziekteafwezigheid van federale ambtenaren in 2020 en 2021. De COVID-19-pandemie heeft een sterke invloed uitgeoefend, zowel op de afwezigheidscijfers, de medische oorzaken als de werking van Medex.

Verschillende cijfers worden besproken, nl.: de ziekteafwezigheden en hun medische oorzaken, de controles die door de artsen werden uitgevoerd, de werkhervattingen na langdurige afwezigheid alsook de nodige aanbevelingen rond preventie.

Naar aanleiding van de nieuwe regelgeving rond de ziektebriefjes voor één dag afwezigheid wordt er ook dieper ingegaan op de ééndagsafwezigheden.

Help je ons onze toekomstige publicaties te verbeteren? Vul dan deze enquête in.