In dit briefadvies onderzoekt het Comité welk ethisch kader kan worden gebruikt om te beslissen over mogelijke beperkingen van het bezoekrecht in zorginstellingen. Voor dit briefadvies heeft het Comité zich, als onafhankelijke instantie, gebaseerd op zijn kenmerkende deskundigheid, pluralisme en interdisciplinariteit en op de mening van externe deskundigen.