Context

Om een hoog niveau van gezondheidsbescherming te garanderen, moeten voedingsmiddelen op de markt voldoen aan de vereisten van de Europese en nationale regelgeving. De bepalingen zijn bedoeld om de veiligheid van levensmiddelen te garanderen vanaf de productie tot de distributie aan de consument. De geldende voedselnormen hebben betrekking op verschillende aspecten zoals hygiëne, etikettering, traceerbaarheid, de aanwezigheid van contaminanten, enz.

Fabrikanten zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van de producten die ze op de markt brengen. Maar zelfs als deze producten in overeenstemming met de wetgeving op de markt worden gebracht, kunnen ze nog steeds ongewenste bijwerkingen veroorzaken. Dit kan bijvoorbeeld komen door een te grote hoeveelheid van een ingrediënt of een interactie met een ander ingrediënt of product.

Met het oog op de toenemende consumptie van voedingssupplementen, nieuwe voedingsmiddelen, voedingsmiddelen voor specifieke groepen en verrijkte voedingsmiddelen, en het optreden van mogelijke ongewenste bijwerkingen, heeft de FOD Volksgezondheid een Nutrivigilantiesysteem in België opgezet.

Wat is Nutrivigilantie ?

Nutrivigilantie is een voedselbewakingssysteem beheerd door de FOD Volksgezondheid dat in de eerste plaats de gezondheid van de consument wil beschermen door snel ongewenste bijwerkingen op te sporen die verband houden met de consumptie van bepaalde voedingsmiddelen.

In België wordt Nutrivigilantie gereglementeerd door twee Koninklijke Besluiten, één met betrekking tot de melding van bijwerkingen verbonden aan het gebruik van voedingsmiddelen en één over de Commissie van Nutrivigilantie.

Welke soorten levensmiddelen vallen onder het nutrivigilantiesysteem ?

Er zijn vier soorten voedingsmiddelen getroffen:

  • Voedingssupplementen

  • Verrijkte voedingsmiddelen

  • Voedingsmiddelen voor specifieke groepen

  • Nieuwe voedingsmiddelen


Wilt u meer weten over de verschillende soorten levensmiddelen die onder Nutrivigilantie vallen? Alle informatie is te vinden op de pagina: “Welke voedingsmiddelen vallen onder Nutrivigilantie? ".

Deze categorieën voedingsmiddelen worden gereglementeerd op Europees en/of Belgisch niveau. Sommige van deze voedingsmiddelen maken steeds meer deel uit van onze dagelijkse voeding en zijn daarom gekozen voor deze voedselbewaking.

Nutrivigilantie is verantwoordelijk voor bijwerkingen die verband houden met voedingsmiddelen die aan de regels voldoen. Voedselvergiftiging ten gevolge van voedselcontaminatie - bijvoorbeeld door bacteriën - valt daarentegen niet onder Nutrivigilantie omdat het om een kwaliteitsdefect gaat, en moet worden gemeld aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV): FAVV - Contactpunt voor consumenten (favv-afsca.be). Deze producten kunnen het voorwerp uitmaken van een terugroeping.
 

Welke soorten bijwerkingen moeten worden gemeld?

Bijwerkingen zijn schadelijke reacties die, in het geval van nutrivigilantie, toe te schrijven zijn aan de consumptie van de hierboven vermelde levensmiddelen.

Alle bijwerkingen kunnen worden gemeld, ongeacht hun aard of ernst. Bijvoorbeeld: roodheid, darmkrampen, gewichtsverlies, hypertensie, hepatitis, koorts, hoofdpijn, veranderde bloedmarkers, nierfalen, gastro-oesofageale reflux, constipatie, enz.

Voor operatoren is deze melding verplicht.

De melding moet betrekking hebben op producten die in België zijn gekocht (dit geldt ook voor producten die via internet zijn gekocht en in België zijn ontvangen).

Nuttige links

Bijwerkingen online melden
Bijwerkingen via PDF melden
 

Onze andere pagina's

Wist u dat er ook systemen zijn waar de bijwerkingen van andere producten verzameld worden? U kunt ze melden bij de volgende diensten, afhankelijk van het type product: