366 tips voor de biodiversiteit

Dit handige en leuk geïllustreerde boekje biedt je 366 creatieve, educatieve, grappige maar vooral doenbare tips aan om de biodiversiteit te ontdekken en je er steeds meer voor in te zetten. Het formaat en het opzet van het boekje maken er een duurzame blijver voor vele jaren van. 

Let op: de contactgegevens in deze brochure kunnen verouderd zijn. 
Indien u contact met ons wenst op te nemen, kunt u de volgende contactgegevens gebruiken:

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Galileelaan 5 bus 2
1210 Brussel
+32(0)2 524.97.97
info@health.fgov.be