vaccines save lives
De Hoge Gezondheidsraad werd uitgenodigd om zijn positienota rond het Covid Safe Ticket (3G vs. 2G of 1G) en verplichte vaccinatie in het kader van de COVID-19 pandemie en Omikron op vrijdag 4 februari toe te lichten aan de Commissie Gezondheid en Gelijke Kansen van de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers. De zitting kan online herbekeken worden via http://www.dekamer.be/media/index.html?sid=55U2508.