*** De uiterste datum voor het coderen van gegevens via de Limesurvey is 5 juni 2022 ***


U vindt hier de link naar de vragenlijst voor de wereldwijde actie voor de Dag van de Handhygiëne op 5 mei:

DE STEM VAN DE PATIËNT & DE BEZOEKER IN 2022


N.B. Indien u de vragenlijst door uw patiënten en hun bezoekers laat invullen aan de hand van een tablet, in elektronische vorm, dan hoeft u geen verdere actie te ondernemen. Verkiest u de vragenlijsten af te drukken en aan te bieden aan uw patiënten en hun bezoekers in papieren vorm, dan dient u de antwoorden zelf te registreren in de Lime Survey zodat Sciensano deze kan verzamelen en analyseren.