Borstvoeding is en blijft de optimale voeding, met voordelen op korte, middellange en lange termijn voor de gezondheid van de baby, en trouwens ook voor de gezondheid van de moeder. Vandaar het belang voor wat betreft de volksgezondheid, om borstvoeding te promoten, te beschermen en te ondersteunen. De Belgische overheid was zich hier terdege van bewust en richtte het Federaal Borstvoedingscomité (FBVC) op bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (wet van 29 april 1999 (.PDF))

Dit comité dat officieel werd opgericht eind 2001 is samengesteld uit 18 effectieve leden en 18 plaatsvervangende leden (.PDF), die benoemd zijn voor 4 jaar en zowel afkomstig zijn uit instellingen en verenigingen die mensen informatie verschaffen over borstvoeding en moeders aanmoedigen om borstvoeding te geven als uit het medisch en verpleegkundig milieu. 

Het comité brengt adviezen uit, lanceert initiatieven en stimuleert allerhande acties ter bevordering van borstvoeding.

Dit erg bedrijvige comité  telt momenteel 6 werkgroepen:

1) BFHI (Baby Vriendelijk Ziekenhuis Initiatief): Het FBVC gaf de start voor de oprichting van het Baby Friendly Hospital Initiative in België. Het doel is om tegen 2010 aan tenminste 25 % van de ziekenhuizen het label « Babyvriendelijk Ziekenhuis » te kunnen toekennen.

2) Media: ontwerpt en verspreidt sinds 2003 een affiche  ter promotie van borstvoeding naar aanleiding van de internationale week van de borstvoeding (eerste week van oktober) en stimuleert en zorgt voor de verspreiding van informatie met de steun van het FVGP  (Zie ook borstvoedingnatuurlijk.be)In 2009 regisseerde hij ook een TV spot.

3) Brochures: het FBVC publiceert een repertorium van de gegevens van de verenigingen, deskundigen en andere informatiebronnen over borstvoeding.

4) Europees Actieplan: het FBVC superviseert het Europees Actieplan inzake de Promotie, de Bescherming en de Ondersteuning van borstvoeding. In dit kader werd een 'Brochure zonder tekst' ontworpen. Aan de hand van die brochure moet het makkelijker zijn om aan moeders die geen van de officiële Belgische talen beheersen, het geven van borstvoeding toe te lichten.

5/ Baby Vriendelijk Inititatief

6/ Covid-19 en Borstvoeding

 

Onze andere pagina's​