Marktaandeel van de psychiatrische instellingen per arrondissement van domicilie van de patiënt.

In onderstaand overzicht kan u het marktaandeel van de psychiatrische instellingen raadplegen. Elke tabel is voorzien van een aantal filters aan de hand waarvan u - door een arrondissement te kiezen -  kan zien in welke ziekenhuizen de patiënten, die woonachtig zijn in dat arrondissement, werden opgenomen.

 

Contact information

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Gezondheidszorg
Dienst Data en Beleidsinformatie

info.rpmpg@health.fgov.be